Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

need-chill-in-my-life
19:52
3837 2038 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viakamykowata kamykowata
need-chill-in-my-life
19:49

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakamykowata kamykowata

February 03 2015

need-chill-in-my-life
09:03
3313 9318 500
Do I really have to get up?

February 02 2015

19:11
0776 e652

awwww-cute:

"We lost the dude in the sled about a mile back, but who cares, we’re having too much fun"

Reposted fromshmasda shmasda viakamykowata kamykowata
need-chill-in-my-life
19:09
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viakamykowata kamykowata

August 11 2014

need-chill-in-my-life
20:57
Reposted fromvith vith viakatanka katanka
need-chill-in-my-life
20:55

July 30 2014

need-chill-in-my-life
16:04
Reposted bymalinkofffadotyk-dzwiekujeanneebanshemadadream

July 24 2014

need-chill-in-my-life
19:56
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
need-chill-in-my-life
19:55
need-chill-in-my-life
19:54
Reposted fromtszttszt tszttszt viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
need-chill-in-my-life
19:54
2206 c734 500
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viaziomalon ziomalon
need-chill-in-my-life
19:51
9231 3161 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaikari ikari

June 30 2014

need-chill-in-my-life
14:30
9756 b2f3 500
Reposted fromfelicka felicka viapalina palina

June 21 2014

need-chill-in-my-life
15:49

May 29 2014

need-chill-in-my-life
12:12
need-chill-in-my-life
12:05
Reposted fromvanirr vanirr viapure-bliss pure-bliss
need-chill-in-my-life
12:05
9039 2304
Reposted fromgosiao gosiao viapure-bliss pure-bliss

May 06 2014

need-chill-in-my-life
10:07
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

May 05 2014

13:34
6802 d9f9 500
Reposted fromPcsl Pcsl viazaburz zaburz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl